Адвокатска кантора - адв. Ива Борисова
Моята биография
Завършва Юридически факултет СУ "Св. Климент Охридски" гр.София, специалност "Право" и провежда успешно стаж в Софийска следствена служба, Софийска градска прокуратура и Софийски градски съд, като младши съдия и придобива правоспособност след изпит пред Министерство на правосъдието.

Юрисконсулт и по-късно старши юрисконсулт в СО "Международен автомобилен транспорт" – София.

Ръководител правен отдел в търговско дружество с ограничена отговорност – София.

1991 – настоящия момент
През 1991 г. става член на Софийска адвокатска колегия и работи непрекъснато и до сега, като адвокат със специализации в областта на гражданско и наказателно право.
За връзка с нас
Адрес:
България, София 1142
ул. Любен каравелов № 5-А

Приемно време: 12:00 - 13:30

тел.: +359 2 980 15 66
факс: +359 2 980 15 66
моб.: +359 8888 134 34