Адвокатска кантора - адв. Ива Борисова
Услуги
Съдебна защита, спорове и арбитраж

Адвокатската кантора предоставя защита правата и интересите на гражданите, юридическите лица и публично правните организации.
Процесуално представителство, защита и съдействие пред граждански съд, наказателен съд, административен съд и военен съд.
Процесуално представителство, защита и съдействие пред всички инстанции, включително и пред Върховен касационен съд и Върховен административен съд
Процесуална защита, представителство и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела в страната ;
Съдействие при решаване на спорове - съдебни и извънсъдебни. Водене на преговори от Ваше име за сключване на споразумения и спогодби за доброволно уреждане на съдебни и извънсъдебни отношения.

Търговско право

Гражданско право

Семейно право

Договори, споразумения

Наказателно право

Сделки и управление на недвижими имоти

Адвокатската кантора е специализирана в областта на правното обслужване на сделки по придобиване и продажба на недвижими имоти, в това число намиране на имоти, преглед на документи, водене на преговори, изготвяне на договори, представителство при сключване на сделки
Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, нотариални актове, проучване на правото на собственост; посредничество при преговори, представителство.
Управление на недвижима собственост на физически и юридически лица.
Подготовка и обслужване на нотариални договори.

Административно и административно-процесуално право

Трудово право
За връзка с нас
Адрес:
България, София 1142
ул. Любен каравелов № 5-А

Приемно време: 12:00 - 13:30

тел.: +359 2 980 15 66
факс: +359 2 980 15 66
моб.: +359 8888 134 34