Над 25 години опит и повече от 1000 спечелени дела

За адвокат Ива Борисова

В юридическата си практика от 1991 г. адв. Ива Борисова е специализирала в областта на повечето правни отрасли, като: Гражданско право; наказателно право; вещно право; семейно и наследствено право; корпоративно право; търговско право; договорно право; административно право; облигационно право; обществени поръчки; недвижими имоти; съдебни спорове и арбитраж. Адвокатската кантора предоставя абонаментно правно обслужване; процесуална защита; съдействие и представителство; правни консултации и съвети; участие в преговори, изготвяне на договори, становища и анализи.