Административно право

1/ Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове.

2/ Обжалване по административен и по съдебен ред на наказателни постановления, данъчна администрация, ревизионни актовове.

3/ Представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА ПОПИТАТЕ