Данъчно право

1/ Данъчно – счетоводни и юридически консултации в хода на ревизията и проверка на доказателствения ви материал;

2/ Изготвяне на възражения срещу ревизионния доклад;

3/ Изготвяне на жалби срещу ревизионния акт до ОУИ

4/ Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА ПОПИТАТЕ