Наказателно Право

1/ Представителство и съдействие при получаване на призовка по наказателни производства; 2/Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, и защита при извършване на процесуални действия по разследване. 3/ Споразумения с Прокуратурата за решаване на наказателни дела.

4/ Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство.

5/ Съдействие от нашите адвокати и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи.

5/ Предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред.

6/ Защита по обвинения в различни престъпления, касаещи наказателно право – престъпления против собствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.

7/ Дела за реабилитация на осъдени лица.

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА ПОПИТАТЕ