Трудово право

1/ Защита при незаконно уволнение;

2/ Искове и водене на дело при незаконно уволнение или търсене на обезщетения от работодатели или други лица;

2/ Водене на дела за неплатено трудово обезщетение;

3/ Проблеми при възстановяване на работа;

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА ПОПИТАТЕ