За Нас

Адвокатскa кантора – адв. Ива Борисова е вписана в регистъра на Софийска адвокатска колегия през 1991г.Адвокатската кантора работи съвместно в екип с тесни специалисти във всички области : нотариуси, частни и държавни съдия изпълнители, съдебни вещи лица – доктори, инженери, архитекти, счетоводители, охрана на труда, трудова медицина, професионални болести, психиатри, психолози, оценители и др.

В юридическата си практика от 1991 г. адв. Ива Борисова е специализирала в областта на гражданско право, наказателно право, вещно право, семейно и наследствено право, корпоративно право, търговско право, договорно право, административно право, облигационно право, обществени поръчки, недвижими имоти, съдебни спорове и арбитраж. Адвокатската кантора предоставя абонаментно правно обслужване, процесуална защита, съдействие и представителство, правни консултации и съвети, участие в преговори, изготвяне на договори, становища и анализи.

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА ПОПИТАТЕ